Andre Montel Events: Klikk her

 

 

 

   
Telefon: +47 22 99 42 00
E-post:
events@montel.no

 

Twitter: #MontelEvents 

   

Dato

Torsdag 23. januar 2020

09.30 - 16.30 Konferanse

16.30 - 18.30 Forfriskninger og enkel servering  

   

Sted  

Radisson Blu Airport Hotel
Hotellvegen
2061 Gardermoen

   

Pris

Konferanse med lunsj og dokumentasjon: 3.990 NOK

For kunder av Montel: 3.490 NOK  

  

MVA kommer i tillegg.    

   

 #MontelEvents
 

Elsertifikat- og

GO-konferansen 2020
23. januar 2020 

For sjette gang i Montel-regi ønsker vi velkommen til Elsertifikatkonferansen. Konferansen har etablert seg som et viktig forum for aktører i elsertifikatmarkedet i Norge og Sverige og hadde i fjor 200 deltakere fra hele Skandinavia.

  

23. januar vil vi igjen ta opp de mest sentrale utfordringene innen regler, handel, prissetting og prognoser på både Elsertifikater og Opprinnelsesgarantier.

 

   

Hovedpunkter:
» Energipolitikken og forutsigbarhet

» Status for elsertifikatmarkedet i Norge og Sverige 2020

» Insentiver og drivere for investorene

» Finansiering av nye vind- og vannkraftprosjekter med liten eller ingen elsertstøtte

» Utvikling av markedet for opprinnelsesgarantier (GO)

  

Program: 

 

09.00 - 09.30 Registrering og morgenkaffe

 

09.30 - 09.40 Velkommen og innledning ved Morten Hegna, ordstyrer, Montel AS

 

09.40 - 10.10 Er energipolitikken i Norge og Sverige forutsigbar nok for investorer i fornybar energi?
Toini Løvseth, Direktør, Marked, elektrifisering og kunder, Energi Norge

10.15 - 10.40 Siste pust i Elsertifikatmarkedet - oppdateringer siste året. Er løpet kjørt for alltid med tanke på en alternativ stenging av elsertmarkedet?
Pamela Lundin, COO, ENERCON

    

10.40 - 11.00 Formiddagskaffe

 

11.00 - 11.20 Kan ny fornybar kraft i Norge finansieres med dagens elsertsystem og nytt skattesystem?
Øyvind Rustad – Banksjef DNB Power & Renewables

    

11.20 - 11.35 Panelsesjon

 

11.35 - 13.00 Lunsj

 

13.00 - 13.25 Hvorfor er nordisk vind- og vannkraft attraktivt for utenlandske investorer? Begynner PPA-markedet å bli mettet?

Jonas Metzger, Head of Transaction Management, KGAL

    
13.25 - 13.50 Er PPA-kontrakter for en kortere tidshorisont (3-5 år) realistisk? Hvilken risiko drar man med seg ved å inngå lengre PPAer når den underliggende likviditeten er så lav?
Thomas Elgaard Jensen, leder for strategisk forretningsutvikling, Energi Danmark

13.50 - 14.15 Opprinnelsesgarantier (GO) og veien videre?
Jon Sverre Monsen, Senior Originator - Environmental Markets, Entelios

 

14.15 - 14.50 Ettermiddagskaffe


14.50 - 15.15 Hvordan er GO-produktene sammensatt? Prisdrivere, produktmangfold og transparens.
Line Riise Jensen, Director Sourcing and Business Development, ECOHZ

15.15 - 15.40 Hva vet forbrukerne om GO-markedet? Hvilke utfordringer har en kraftleverandør som har lovet sine kunder 100 % grønn strøm?
Matina Rosenberg, sjefsanalytiker og hållbarhetsansvarig, Bixia AB

 

Liten pause


15.50 - 16.30 Hvor går prisene på kraft og sertifikater fra 2020. Hva sier analytikerne?
Sigbjørn Seland, sjefsanalytiker, StormGEO,
Marius Holm Rennesund, Partner, THEMA Consulting Group

Odd Gunnar Jakobsen, senior analytiker, Wattsight AS

Viktor Balyberdin, CEO, SKM Market Predictor AS

 

16.30 - 18.30 Forfriskninger og enkel servering

_____________________________________________


Dersom du har spørsmål eller innspill kan du kontakte Morten Hegna, Montel AS e-post: mortenh@montelnews.com  dir. telefon: +47 917 57 662

           

Velkommen til Elsertifikat og GO-konferansen 2020.

  

 

    

    

   

 

Arrangør:

 

Støttet av:

 

 


 

 (Ta kontakt med sales@montelnews.com for sponsorpakkene for 2020)